Quý khách hàng và nhà đầu tư có nhu cầu mua nhà tại Ocean City – Quận Biển “hot” nhất Đông Hà Nội hiện nay có thể tham khảo bảng hàng Vinhomes Ocean Park 2 và 3 dưới đây. Đây đều là những căn biệt thự sở hữu vị trí đẹp, thiết kế ấn tượng cũng tiềm năng đầu tư và giá trị sinh lời lớn.

Quỹ căn Vinhomes Ocean Park 2 The Empire

Bảng hàng Vinhomes Ocean Park 2 và 3 được đông đảo khách hàng và nhà đầu tư quan tâm. Đây là 2 khu đô thị nằm trong quy hoạch quận biển Ocean City phía Đông Hà Nội (cùng với Vinhomes Ocean Park 1 Gia Lâm). Trong đó, Vinhomes Ocean Park 2 được thi công và mở bán trước, do đó, giá biệt thự tại đây cũng “dễ chịu” hơn so với Vinhomes Ocean Park 3.

Vinhomes Ocean Park 2 và 3 - Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 The Empire
Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 The Empire

Quý khách hàng và nhà đầu tư có thể tham khảo một số quỹ căn tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 The Empire sau:

Phân khu Cọ Xanh

CX18-83

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 75m2
 • Diện tích xây dựng: 296.4m2
 • Giá bán: 11.879 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang

CX6-05

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 75m2
 • Diện tích xây dựng: 296.4m2
 • Giá bán: 13.733 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang

CX8-100

 • Loại hình: Liền kề góc
 • Diện tích đất: 113.25m2
 • Diện tích xây dựng: 394.5m2
 • Giá bán: 19.493 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang

CX9-03

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 48m2
 • Diện tích xây dựng: 184.2m2
 • Giá bán: 8.201 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang

CX2-74

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 65m2
 • Diện tích xây dựng: 252m2
 • Giá bán: 10.702 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

CX4-06

 • Loại hình: Biệt thự song lập
 • Diện tích đất: 127.5m2
 • Diện tích xây dựng: 257.2m2
 • Giá bán: 21.589 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

CX18-42

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 80m2
 • Diện tích xây dựng: 319.1m2
 • Giá bán: 12.913 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang
Vinhomes Ocean Park 2 và 3 - Phân khu Cọ Xanh Vinhomes Ocean Park 2
Phân khu Cọ Xanh Vinhomes Ocean Park 2

Phân khu Đảo Dừa

ĐD6-87

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 70m2
 • Diện tích xây dựng: 301m2
 • Giá bán: 11.748 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

ĐD10-10

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 56m2
 • Giá bán: 8.955 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

ĐD10-09

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 56m2
 • Diện tích xây dựng: 231.3m3
 • Giá bán: 8.991 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

ĐD5-94

 • Loại hình: Biệt thự song lập
 • Diện tích đất: 212m2
 • Diện tích xây dựng: 351.9m2
 • Giá bán: 42.460 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

ĐD8-51

 • Loại hình: Biệt thự song lập
 • Diện tích đất: 180m2
 • Diện tích xây dựng: 406.6m2
 • Giá bán: 39.393 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

ĐD8-67

 • Loại hình: Biệt thự song lập
 • Diện tích đất: 180m2
 • Diện tích xây dựng: 406.6m2
 • Giá bán: 40.154 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

ĐD7-53

 • Loại hình: Biệt thự song lập
 • Diện tích đất: 120m2
 • Diện tích xây dựng: 325.8m2
 • Giá bán: 18.589 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

ĐD4-74

 • Loại hình: Biệt thự song lập
 • Diện tích đất: 120m2
 • Diện tích xây dựng: 325.8m2
 • Giá bán: 21.683 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

ĐD2-186

 • Loại hình: Biệt thự song lập
 • Diện tích đất: 120m2
 • Diện tích xây dựng: 325.8m2
 • Giá bán: 20.768 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang

ĐD2-173

 • Loại hình: Biệt thự song lập
 • Diện tích đất: 120m2
 • Diện tích xây dựng: 325.8m2
 • Giá bán: 19.976 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang
Vinhomes Ocean Park 2 và 3 - Phân khu Đảo Dừa Vinhomes Ocean Park 2
Phân khu Đảo Dừa Vinhomes Ocean Park 2

Phân khu Hải Âu

HA6-7X

 • Loại hình: Biệt thự TL
 • Diện tích đất: 120m2
 • Diện tích xây dựng: 278.8m2
 • Giá bán: 19.329 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

HA6-79

 • Loại hình: Liền kề góc
 • Diện tích đất: 137.5m2
 • Diện tích xây dựng: 496.1m2
 • Giá bán: 23.629 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

HA7-41

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 64m2
 • Diện tích xây dựng: 252.7m2
 • Giá bán: 9.028 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

HA7-112

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 65m2
 • Diện tích xây dựng: 252m2
 • Giá bán: 9.749 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang

HA9-99

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 65m2
 • Diện tích xây dựng: 251.3m2
 • Giá bán: 9.874 tỷ đồng
 • TCBG: Thô loại 2

DDD-272

 • Loại hình: Shophouse
 • Diện tích đất: 75m2
 • Diện tích xây dựng: 299m2
 • Giá bán: 14.672 tỷ đồng

HA8-102

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 75m2
 • Diện tích xây dựng: 296m2
 • Giá bán: 11.757 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang
Vinhomes Ocean Park 2 và 3 - Phân khu Hải Âu Vinhomes Ocean Park 2
Phân khu Hải Âu Vinhomes Ocean Park 2

Phân khu Chà Là

CL11-61

 • Loại hình: Liền kề góc
 • Diện tích đất: 88m2
 • Diện tích xây dựng: 312m2
 • Giá bán: 14.155 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

CL12-01

 • Loại hình: Liền kề góc
 • Diện tích đất: 89.9m2
 • Diện tích xây dựng: 268m2
 • Giá bán: 14.461 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang

CL7-53

 • Loại hình: Liền kề góc
 • Diện tích đất: 104m2
 • Diện tích xây dựng: 336.4m2
 • Giá bán: 15.689 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang

CL7-07

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 63m2
 • Diện tích xây dựng: 259.3m2
 • Giá bán: 9.392 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang

CL8-16

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 63m2
 • Diện tích xây dựng: 257m2
 • Giá bán: 9.538 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang
Vinhomes Ocean Park 2 và 3 - Phân khu CHà Là Vinhomes Ocean Park 2
Phân khu CHà Là Vinhomes Ocean Park 2

Phân khu San Hô

SH4-30

 • Loại hình: Shophouse
 • Diện tích đất: 102m2
 • Diện tích xây dựng: 377.7m2
 • Giá bán: 23.471 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang

SH7-46

 • Loại hình: Shophouse
 • Diện tích đất: 96m2
 • Diện tích xây dựng: 391.6m2
 • Giá bán: 20.793 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang

SH10-62

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 70m2
 • Diện tích xây dựng: 275.8m2
 • Giá bán: 13.500 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang

SH15-15

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 65m2
 • Diện tích xây dựng: 257.8m2
 • Giá bán: 12.540 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang

SH15-55

 • Loại hình: Liền kề
 • Diện tích đất: 65m2
 • Diện tích xây dựng: 262.6m2
 • Giá bán: 12.796 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang

SH3-04

 • Loại hình: Liền kề
 • Giá bán: 16.098 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang
Vinhomes Ocean Park 2 và 3 - Liền kề San Hô Vinhomes Ocean Park 2
Liền kề San Hô Vinhomes Ocean Park 2

Phân khu Sao Biển

SB7-37

 • Loại hình: Shophouse
 • Diện tích đất: 84.5m2
 • Diện tích xây dựng: 241.1m2
 • Giá bán: 12.438 tỷ đồng
 • TCBG: Thô không thang

SB-125

 • Loại hình: Shophouse
 • Diện tích đất: 109.2m2
 • Diện tích xây dựng: 409.5m2
 • Giá bán: 22.937 tỷ đồng
 • TCBG: Thô có thang
Vinhomes Ocean Park 2 và 3 - Shophouse Sao Biển Vinhomes Ocean Park 2
Shophouse Sao Biển Vinhomes Ocean Park 2

Quỹ căn Vinhomes Ocean Park 3 The Crown

Nếu Vinhomes Ocean Park 2 sở hữu những quỹ căn mang hơi thở đại dương ấn tượng và giá cả phải chăng thì Vinhomes Ocean Park 3 lại mang đến không gian sống nghỉ dưỡng miền nhiệt đới tuyệt đỉnh với Vịnh Biển Bốn Mùa và quỹ căn biệt thự ven sông độc đáo.

Vinhomes Ocean Park 2 và 3 - Phối cảnh khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3 The Crown
Phối cảnh khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3 The Crown

Quý khách hàng có thể tham khảo một số bảng hàng Vinhomes Ocean Park 3 trực tiếp từ chủ đầu tư như sau:

Phân khu Phố Biển

PB-16

 • Loại hình: Shophouse 2 mặt
 • DT đất: 100m2
 • DT xây dựng: 381.6m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 22.036 tỷ đồng

PB2-174

 • Loại hình: Shophouse 2 mặt
 • DT đất: 100m2
 • DT xây dựng: 388.3m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 16.242 tỷ đồng

PB2-127

 • Loại hình: Shophouse 2 mặt
 • DT đất: 100m2
 • DT xây dựng: 381.4m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 16.108 tỷ đồng

PB4-36

 • Loại hình: Liền kề góc
 • DT đất: 123.2m2
 • DT xây dựng: 442.9m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 19.493 tỷ đồng

PB7-08

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 78m2
 • DT xây dựng: 295.8m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 12.209 tỷ đồng

PB10-23

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 78m2
 • DT xây dựng: 295.8m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 12.166 tỷ đồng

PB10-44

 • Loại hình: Liền kề góc
 • DT đất: 135.8m2
 • DT xây dựng: 489.5m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 26.316 tỷ đồng

PB16-22

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 85m2
 • DT xây dựng: 399.5m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 13.685 tỷ đồng

PB16-147

 • Loại hình: Liền kề góc
 • DT đất: 139.6m2
 • DT xây dựng: 494.1m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 27.641 tỷ đồng

PB17-10

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 85m2
 • DT xây dựng: 338m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 12.826 tỷ đồng

PB17-44

 • Loại hình: Liền kề góc
 • DT đất: 135.4m2
 • DT xây dựng: 489.5m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 24.765 tỷ đồng

PB18-11

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 98m2
 • DT xây dựng:271.2m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 13.173 tỷ đồng

PB20-34

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 64m2
 • DT xây dựng: 254.3m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 9.196 tỷ đồng

PB21-22

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 60m2
 • DT xây dựng: 235.1m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 9.289 tỷ đồng
Vinhomes Ocean Park 2 và 3 - Phân khu Phố Biển Vinhomes Ocean Park 3
Phân khu Phố Biển Vinhomes Ocean Park 3

Phân khu Vịnh Thiên Đường

VTĐ-01

 • Loại hình: Liền kề góc
 • DT đất: 87.5m2
 • DT xây dựng: 290.3m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 23.497 tỷ đồng

VTĐ1-80

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 70m2
 • DT xây dựng: 272.7m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 11.202 tỷ đồng

VTĐ1-91

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 54m2
 • DT xây dựng: 204.5m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 8.950 tỷ đồng

VTĐ1-97

 • Loại hình: Liền kề góc
 • DT đất: 95.5m2
 • DT xây dựng: 271.5m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 19.8 tỷ đồng

VTĐ2-84

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 54m2
 • DT xây dựng: 202.7m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 8.658 tỷ đồng
Vinhomes Ocean Park 2 và 3 - Phân khu Vịnh Thiên Đường Vinhomes Ocean Park 3
Phân khu Vịnh Thiên Đường Vinhomes Ocean Park 3

Phân khu Thời Đại

TĐ1-38

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 75m2
 • DT xây dựng: 293.4m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 10.649 tỷ đồng

TĐ3-31

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 60m2
 • DT xây dựng: 235.5m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 8.411 tỷ đồng

TĐ3-48

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 60m2
 • DT xây dựng: 235.1m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 8.673 tỷ đồng

TĐ3-02

 • Loại hình: Liền kề góc
 • DT đất: 124.8m2
 • DT xây dựng: 415.8m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 20.991 tỷ đồng

TĐ4-11

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 60m2
 • DT xây dựng: 235.1m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 8.271 tỷ đồng

TĐ4-50

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 60m2
 • DT xây dựng: 235.1m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 8.419 tỷ đồng

TĐ5-09

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 70m2
 • DT xây dựng: 270.4m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 9.801 tỷ đồng

TĐ7-36

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 80m2
 • DT xây dựng: 317.6m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 11.317 tỷ đồng

TĐ7-01

 • Loại hình: Liền kề góc
 • DT đất: 125m2
 • DT xây dựng: 415.8m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 20.117 tỷ đồng
Vinhomes Ocean Park 2 và 3 - Phân khu Thời Đại Vinhomes Ocean Park 3
Phân khu Thời Đại Vinhomes Ocean Park 3

TĐ12-47

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 60m2
 • DT xây dựng: 235.1m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 8.578 tỷ đồng

TĐ12-37

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 60m2
 • DT xây dựng: 235.5m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 8.601 tỷ đồng

TĐ18-21

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 60m2
 • DT xây dựng: 235.1m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 7.902 tỷ đồng

TĐ18-02

 • Loại hình: Liền kề góc
 • DT đất: 112.5m2
 • DT xây dựng: 394m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 18.110 tỷ đồng

ĐLBM-67

 • Loại hình: Shophouse
 • DT đất: 100m2
 • DT xây dựng: 404.5m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 25.941 tỷ đồng

VT-21

 • Loại hình: Liền kề
 • DT đất: 105m2
 • DT xây dựng: 294m2
 • Tiêu chuẩn bàn giao: Thô
 • Giá bán (sau VAT): 14.923 tỷ đồng

Trên đây là bảng hàng Vinhomes Ocean Park 2 và 3 cập nhật mới nhất từ chủ đầu tư. Để không bỏ lỡ căn nhà mơ ước, quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0903 696 333 trước khi “cháy hàng”.

Xem thêm >>> Chính thức nhận booking toà H3 Masteri Waterfront Ocean Park

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ

Thêm bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0903.696.333